Inschrijvingen

  


Hier vind je een brief om u kennis te laten maken met onze school.

Voor info kan je steeds contact met ons opnemen via het nummer 03 383 10 31 of via directie@st-lucia.be

Of je kan een afspraak maken voor één van onze infomomenten.  

Uiteraard willen we alle ouders de kans geven om onze school ook eens binnen te stappen en om verder kennis te maken met de werking van onze school.
Wij richten daarom elke maand één infomoment in. (31/01, 16/02, 14/03, 18/04) Op dat moment zullen directie en enkele leerkrachten aanwezig zijn om jullie te ontvangen. Steeds van 16.00u. tot 17.00u..

Via deze link kunnen jullie je inschrijven voor één van deze infomomenten.

-------------------------------------------------------------------------

Inschrijvingen voor schooljaar 2022-2023


Voor het huidige schooljaar kan nog aangemeld worden via dit digitale formulier.
Na het invullen zullen jullie een mail ontvangen van ons secretariaat met in bijlage de nodige documenten om de inschrijving verder in orde te brengen.

Het is ook nodig om ons een foto of kopie te bezorgen van een Kids-ID of een ander document waarop de rijksregisternummer van jullie zoon/dochter goed leesbaar is.

Vragen? Mail gerust ons secretariaat : secretariaat@st-lucia.be

-------------------------------------------------------------------------

Inschrijvingen voor schooljaar 2023-2024

                
NIEUW!! NIEUW!! NIEUW!!

Vanaf heden is digitaal aanmelden verplicht voor alle scholen op grondgebied Ranst.  We zullen daarbij het digitale systeem V-ICT-OR gebruiken.  Op onze website kan u ten tijde van aanmelden en inschrijven de capaciteit terugvinden.  We trachten deze zo goed mogelijk bij te houden.  

Wij voorzien via de website, ten tijde van de aanmeldingen, een ‘knop’ waarop u zich kan aanmelden.


Bekijk hier een presentatie over het digitale aanmeldingssysteem.Wie kan er inschrijven?  

  • Alle broers en zussen van het geboortejaar 2021 (bij aanmelding aan te vinken zodat uw kind voorrang krijgt)
  • Kinderen van personeel van het geboortejaar 2021 (bij aanmelding aan te vinken zodat uw kind voorrang krijgt)
  • Eventuele broers en zussen die momenteel nog op een andere school ingeschreven zijn en waarvan u deze wenst in te schrijven op onze school.
  • Nieuwe kinderen van het geboortejaar 2021
  • Nieuwe kinderen van andere geboortejaren

Tijdspad:

Infoavond: 18/01/2023

Het aanmeldingssysteem V-ICT-OR wordt op dat moment toegelicht in ‘Den Boomgaard’ om 19u30.

Aanmeldingsperiode:  28/02/2023 – 24/03/2023 

Alle kinderen die een plekje wensen op onze school, dienen zich aan te melden binnen deze periode.

Alle aanmelding worden automatisch gerangschikt op basis van volgende criteria:

1. Voorkeur van de school

2. Afstand tot de school

Bekendmaking van de resultaten: 21/04/2023 

Bekendmaken van het resultaat van de aanmeldingsperiode.  U ontvangt, indien uw kind gunstig gerangschikt is, een ticket om in te schrijven op onze school.  U kan vanaf 21/04/2023 telefonisch een afspraak maken om in te schrijven.  

Let op: Alle broers en zussen alsook kinderen van personeel dienen GEEN afspraak te maken.  U ontvangt enkele dagen nadat u een ticket ontvangen heeft een bericht met een link om in te schrijven.  Nadat u ingeschreven heeft ontvangt u een bevestiging.

Inschrijvingen: 24/04/2023 – 15/05/2023 

Start inschrijvingen voor alle kinderen met een ticket voor onze school.  Inschrijvingen gaan uitsluitend door op afspraak.  Zoals hierboven aangegeven maakt u best telefonisch een afspraak.  

15/05/2023 is de laatste dag dat kinderen met een ticket kunnen inschrijven.

Let op: Alle broers en zussen alsook kinderen van personeel dienen GEEN afspraak te maken.  U ontvangt enkele dagen nadat u een ticket ontvangen heeft een bericht met een link om in te schrijven.  Nadat u ingeschreven heeft ontvangt u een bevestiging.

Vrije periode: Vanaf 23/05/2023

Start van de ‘vrije periode’ voor kinderen die niet aangemeld werden en/of aangemeld maar geen plaats verworven.

Kleuters en leerlingen die reeds ingeschreven zijn  en aldus school lopen op onze school hoeven niets te doen. 


-------------------------------------------------------------------------------------

Meer info voor ouders van kleuters die de overstap zullen maken naar de lagere school:

 
  Beste ouders van  de 5-jarige kleuters,
 

We worden opnieuw uitgedaagd om naar nieuwe manieren te zoeken om jullie zo goed mogelijk te informeren. 

We hopen jullie op dinsdag 7 maart 2023 om 19.30u. te mogen verwelkomen in onze school voor een infomoment betreffende de overstap naar de lagere school.

Nu al kunnen jullie dit filmpje bekijken waarin we al heel wat info hebben samengebracht.  Zo hebben jullie alvast een heel concrete inkijk in de klas en de werking in het eerste leerjaar. Tijdens de infoavond lichten we dit graag allemaal verder toe.

Deze info kunnen jullie bekijken via deze link: https://heteersteleerjaar.wordpress.com/rondleiding/

Op deze manier zullen jullie merken dat leren in het eerste leerjaar er dikwijls heel speels aan toe gaat, samen leren, samen ontdekken. Andere momenten zijn stiltemomenten waar de kinderen heel aandachtig en geconcentreerd individueel aan de slag gaan.

Moesten er nu toch al vragen rijzen, kunnen jullie de juffen steeds bereiken via dit e-mailadres L1@st-lucia.be  

We hopen dat jullie op deze manier een positief beeld krijgen van onze werking in het eerste leerjaar en natuurlijk zouden we het fijn vinden om jullie kind volgend jaar in ons eerste te mogen verwelkomen.

 

INSCHRIJVING EERSTE LEERJAAR

Indien jullie kind reeds op onze school ingeschreven is als kleuter moeten jullie NIETS doen en heeft jullie kind automatisch recht op een plekje in ons eerste leerjaar.

Nieuwe leerlingen dienen zich aan te melding via het digitaal aanmeldingssysteem.

Het eerste leerjaar lonkt... Hier meer info.


Instapdata 

 Voor het gewoon kleuteronderwijs gelden volgende instapdata voor het schooljaar 2021-2022:

Kindjes geboren tot en met...
stappen ten vroegste in
dus vanaf...
1 maart 2020
Na de zomervakantie
donderdag 1 september 2022
7 mei 2020
Na de herfstvakantie
maandag 7 november 2022
9 juli 2020
Na de kerstvakantie
maandag 9 januari 2023
1 augustus 2020
Op 1 februari
woensdag 1 februari 2023
27 augustus 2020
Na de krokusvakantie
maandag 27 februari 2023
17 oktober 2020
Na de paasvakantie
dinsdag 17 april 2023
22 november 2020
Na Hemelvaart
maandag 22 mei 2023

Kinderen geboren ten laatste op 31/12/2020 kunnen ook al ingeschreven worden om te starten op 1 september 2023