Documenten

 

Afwezigheden

  • Indien uw kind afwezig is, vragen wij de school hiervan vóór 10.00u telefonisch te verwittigen.
  • Om een afwezigheid wegens ziekte te wettigen, vinden jullie de nodige strookjes achteraan de klasagenda van jullie kind.
  • Dit strookje telt voor maximaal 3 dagen van afwezigheid. En dit maximaal 4 keer per schooljaar.
  • Voor alle info betreffende afwezigheden verwijs ik naar de website van Onderwijs Vlaanderen.


Medicatie op school

  • Het kan gebeuren dat je kind tijdens de schooluren medicatie moet nemen. Je kan ons dan vragen om er op toe te zien dat dit stipt gebeurt. Dat gebeurt via een formulier dat jij en de behandelende arts van je kind vooraf invullen en ondertekenen. Wij zullen instaan voor de bewaring van de voorgeschreven medicatie en erop toezien dat je kind de medicatie stipt neemt. Dat noteren we telkens in een register. Het aanvraagformulier is onderstaand te vinden.
  • Meer info is te lezen in de begeleidende brief: Medicatie op school            Download hier: 'Aanvraagformulier voor medicatie op school'
  • In te vullen bij een meerdaagse uitstap: Toestemmingsformulier medicatie.